Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 294 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ทั่วไป (50 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* การจัดทำรายงานทางการเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top