Sale!

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมอู่ทหารเรือ ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมอู่ทหารเรือ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 333 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอู่ทหารเรือ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top