Sale!

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 315 หน้า

* ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

* ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยี

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจการและความร่วมมือกับต่างประเทศ ++ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

* การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ

* การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

* รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

* ความรู้พื้นฐานด้านงานเกี่ยวกับการประชุม

* การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์

* แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension) ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension) ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบรวม

* Writing and Translation

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top