Sale!

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 323 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

* แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3.

* ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top