Sale!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558

* การวิเคราะห์โครงสร้าง

* การออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

* คอนกรีตเทคโนโลยี

* ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก

* ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์

* ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์

* ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ

* การประมาณราคา

* การควบคุมการก่อสร้าง

* การวางแผนและบริหารโครงการ

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบวิศวกรรมชลศาสตร์

* แนวข้อสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้าง

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top