ตำราราม THA2104 64163 ปัญหาการใช้ภาษาไทย

85฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รศ.ดร.นิตยา กาญจนวรรณ พิมพ์ครั้งที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 500 เล่ม ประกอบด้วย บทที่ 1 ปัญหาการออกเสียง บทที่ 2 ปัญหาการเขียนคำ บทที่ 3 ปัญหาการอ่านคำ บทที่ 4 ปัญหาการเลือกใช้คำ บทที่ 5 ปัญหาการบัญญัติศัพท์ บทที่ 6 ปัญหาการทับศัพท์ บทที่ 7 หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษแบบใหม่ บทที่ 8 ปัญหาการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน บทที่ 9 บทสรุป

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top