ตำราราม POL3172 66132 การเมืองในจีน

206฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย บทที่ 1 สภาพทางภูมิศาสตร์และข้อมูลทั่วไป บทที่ 2 แนวทางการศึกษาการเมืองในจีน บทที่ 3 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองจีน บทที่ 4 ลักษณะสำคัญและโครงสร้างทางการเมืองของจีน บทที่ 5 การสร้างรัฐสังคมนิยมของจีนในยุคเหมาเจ๋อตุง (ค.ศ.1949-1976) บทที่ 6 การปฏิรูปเศรษฐกิจและการสร้างรัฐสังคมนิยมที่ทันสมัย บทที่ 7 แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาประเทศจีน บทที่ 8 บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนบนเวทีโลก

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top