ตำราราม POL2106 65042 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

66฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ผศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 จำนวน 10,000 เล่ม ประกอบด้วย บทที่ 1 ปรัชญาการเมือง คืออะไร บทที่ 2 ทำไมเราต้องอยู่ในสังคมการเมือง บทที่ 3 ทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมาย บทที่ 4 ใครควรจะเป็นผู้ปกครอง บทที่ 5 เรามีเสรีภาพหรือไม่ บทที่ 6 เราควรกระจายทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งในสังคมอย่างไร

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top