ตำรารามLAW4170 (LAW4070) 63087 กฎหมายไทยการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.ดนพร จิตต์จรุงเกียรติ

116฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล บทที่ 2 หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม บทที่ 3 การแสดงเจตนาและสัญญาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 4 ฟินเทค บทที่ 5 แนวทางในการกำกับดูแลฟินเทคในประเทศไทย บทที่ 6 เงินดิจิทัล บทที่ 7 กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล และกลไกการกำกับดูแลเงินดิจิทัลในประเทศไทย ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม 2563

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top