ตำราราม LAW4156 (LAW4056) 65076 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ผศ.สาครินทร์ ยุวะพุกกะ

132฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย ส่วนที่ หนึ่ง กลุ่มคำศัพท์ที่สำคัญของภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย บทที่ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลในการดำเนินคดี บทที่ 2 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน บทที่ 3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ บทที่ 4 คำศัพท์ที่เกี่ยวที่กับการดำเนินคดี บทที่ 5 กฏหมายประเภทต่างๆ บทที่ 6 คำต่างๆที่เกียวกับคำว่าผิดกฎหมาย กระทำผิดกฎหมาย บทที่ 7 ฐานความผิดอาญา บทที่ 8 บทลงโทษทางอาญา บทที่ 9 แบบฝึกหัด ส่วนที่สอง บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย 1. Murder and Manslaugter 2 Assault and battery 3 Larceny, Embezzlement and False pretenses 4 Suretyship, Mortgage amd Pledge 5 Loans 6 National Assembly 7 Business Contract

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top