ตำรารามLAW4105 (LAW4005) 65124 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

116฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

.(พิเศษ)ดร.จิรนิติ หะวานนท์ พิมพ์ครั้งที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ประกอบด้วย บทที่ 1 บททั่วไป บทที่ 2 ประวัติวิชาชีพนักกฎหมาย บทที่ 3 ความหมายของวิชาชีพนักกฎหมาย บทที่ 4 การศึกษาอบรม บทที่ 5 องค์การวิชาชีพ บทที่ 6 คุณธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย บทที่ 7 หลักธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top