ตำราราม LAW3132 (LAW3032) 66071 ปัญหาในกฎหมายอาญา (รศ.นพพงษ์ จูห้อง)

193฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

LAW3132 (LAW3032) ปัญหาในกฎหมายอาญา รายละเอียดตำรา รศ.นพพงษ์ จูห้อง พิมพ์ครั้งที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น บทที่ 2 การกระทำ บทที่ 3 กระทำโดยเจตนา บทที่ 4 การพยายามกระทำความผิด บทที่ 5 ความสำคัญผิด บทที่ 6 กระทำโดยพลาด บทที่ 7 กระทำโดยประมาท บทที่ 8 กระทำโดยไม่เจตนา

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top