Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน ปี 66

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

* พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การจัดทำแผนการตลาด การจัดทำพื้นที่เชิงพาณิชย์ การทำสัญญาเช่า กระบวนการติดตามชำระหนี้

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา

* แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เบื้องต้นด้านการขนส่งทางอากาศ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* แนวข้อสอบรวม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top