Sale!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลดอนหัวฬ่อ ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลดอนหัวฬ่อ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 281 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลดอนหัวฬ่อ

* สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์

* การเขียนข่าวและรายงานข่าว

* การจัดนิทรรศการ

* การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

* การวิเคราะห์ประเด็นและการแปล

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิกและแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top