Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 294 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน

* นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน

* พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซและไฟฟ้า

* การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

* ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

* การวิเคราะห์และจัดทำแผนเชิงวิชาการด้านพลังงาน

* การจัดทำแผนระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ

* รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top