MCS3460 / MCS 3403 / MC343 เฉลยข้อสอบการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

60฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

MCS3460 / MCS 3403 / MC343 เฉลยข้อสอบการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ภาค 1/64ล่าสุด
พร้อมแนวข้อสอบเก่าย้อนหลัง S/60 : 1/58 : 1/57
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,