Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 320 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ((การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล))

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีเบื้องต้น

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบงานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบงานเอกสาร

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top