POL2106 ชุดเจาะเกราะปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (1/66)

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
POL2106 ชุดเจาะเกราะปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66    
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ข้อสอบ 100ข้อ
♥ ข้อ 1 – ข้อ 42 ปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
♥ ข้อ 43 – ข้อ 47 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด
♥ ข้อ 48 – ข้อ 57 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด
♥ ข้อ 58 – ข้อ 77 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด
♥ ข้อ 78 – ข้อ 82 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด
♥ ข้อ 83 – ข้อ 90 เลือกคำตอบให้สัมพันธ์กับโจทย์
♥ ข้อ 91 – ข้อ 100 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top