POL2200 / PS120 เจาเกราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น (PERFECT วิชาการ) 1/66

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

POL2200 / PS120 เจาเกราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66 
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ข้อสอบ 185 ข้อ
♥ ออกสอบปรนัย 100-120ข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,