Sale!

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 330 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล/งาน

* แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน

* แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top