คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 263 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับการตลาด 

* การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนด้านการตลาด 

* กลยุทธ์ทางการตลาด 

* ยุทธวิธีทางการตลาด 

* หลักการขาย 

* ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 

* ความรู้ด้านการบัญชี 

* แนวข้อสอบ ธุรกิจและการบริหาร

* แนวข้อสอบ การบัญชี

* แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 3. 

* แนวถาม -ตอบ นักการตลาด

* แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,