Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 277 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน และสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

* ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  2544 

* พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551

* พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

* พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2558 

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. 2556 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน 2 ชุด       

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                     

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top