สรุปชีทราม MCS3151 / MC3100 / MCS310 / MC410 สรุปการสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

44฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย์ บทที่ 3 การศึกษาตนเองและการพัฒนาตนเอง บทที่ 4 การศึกษาและยอมรับบุคคล บทที่ 5 หลักการติดต่อสื่อสารที่ส่งผลต่อกระบวนการมนุษยสัมพันธ์ บทที่ 6 พฤติกรรมสื่อสารในเชิจิตวิทยาสังคมกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ บทที่ 7 การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนนามนุษยสัมพันธ์ บทที่ 8 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร (ไม่ออกสอบ) บทที่ 9 เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ (ไม่ออกสอบ) สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,