MCS3305 / MCS3182 เฉลยข้อสอบการพูดในงานสื่อมวลชน

60฿

คำอธิบาย

MCS3305 / MCS3182 เฉลยข้อสอบการพูดในงานสื่อมวลชน
ภาค S/61 ล่าสุด
พร้อมแนวข้อสอบเก่าย้อนหลัง 1/61 : S/60 : 1/60 : ฯลฯ
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย…ติวเตอร์ป๋อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg