ข้อสอบ MGT4207 / GM408 เฉลยการวางแผนและการควบคุมเชิงบริหาร

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้ภาค 2/64
เฉลยภาคล่าสุด 1/64 :S/62 : 1/61 :
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง