คู่มือสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                              

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์

* การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

* การเขียนข่าว

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ                                                                                 

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                               

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,