คู่มือสอบวิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) การเคหะแห่งชาติ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบวิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) การเคหะแห่งชาติ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                              

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า

* การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า

* การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 

* ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

* การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                          

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,