คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                              

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

* ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543 

* ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2543

* ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอนและการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552

* การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ

* การเคหะแห่งชาติ 4.0 

* การขาย/ให้เช่าอาคารคงเหลือในพื้นที่ 

* การติดตามเร่งรัดหนี้สิน ค่าเช่า –ซื้อและค่าบริการต่างๆ

* การให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของการเคหะ 

* ความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา 

* แนวข้อสอบรวม                            

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,