คู่มือสอบช่างเทคนิคเครื่องกล3 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบช่างเทคนิคเครื่องกล3 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

* ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง

* Digital literacy , Innovation

* ความรู้ด้านเครื่องกล 

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ 

* ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์ 

* ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องจักร 

* ความรู้เรื่องการจัดทำแบบแปลน การออกแบบเครื่องจักรกล                                                     

* การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design) 

* ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน และ ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                              

* แนวข้อสอบช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบช่างเครื่องกล ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบช่างเครื่องกล ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.    

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,