คู่มือสอบช่างเทคนิคโยธา 3 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบช่างเทคนิคโยธา 3 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

* ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง

* Digital literacy , Innovation

* ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ 

* การปรับปรุงและซ่อมแซมงานก่อสร้าง 

* ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

* การปฏิบัติงานก่อสร้าง 

* การบริหารงานก่อสร้าง 

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ 

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง 

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* รวมแนวข้อสอบงานโยธา                

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,