MGT4209 / GM425 เฉลยพฤติกรรมองค์การ

80฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ใช้สอบ 2/64 <<
เฉลยภาคล่าสุด 1/62 : S/60 : 1/59 
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,