MGT4208 / GM417 เฉลยการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

80฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยภาคล่าสุด 1/62 : S/60 : 1/59 : S/57 : 2/57 
ใช้สอบ 2/64
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,