MGT3407 / GM321 สรุปพร้อมข้อสอบการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ปรนัยข้อสอบมี 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,