KP-5058 เฉลย MGT3403 / GM421 เฉลยการสื่อสารในองค์การ

70฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยภาคล่าสุด 1/62 : S/60 : 1/59
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 
*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*