คู่มือสอบนายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปี 65 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

* แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 2.

* ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหภาคและจุลภาค) 

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,