คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 64-65

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 64-65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

* เศรษฐศาสตร์จุลภาค

* เศรษฐศาสตร์มหภาค

* การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ

* การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน

* การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน

* ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ การเงินการคลัง

* แนวข้อสอบ ภาษี

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,