คู่มือสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.) เอกการบัญชี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.) เอกการบัญชี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

* พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* หลักการบัญชีทั่วไป 

* ความรู้ด้านการบัญชี 

* การบันทึกรายการทางบัญชี

* งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

* การออกแบบและการวางระบบบัญชี 

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,