ตำราราม LAW3011 (LAW3111) 62166 กฏหมายลักษณะพยาน(รศ.มรกต ศรีจรุณรัตน์)

88฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างกฏหมายวิธีพิจารณาความและกฏหมายลักษณะพยาน

บทที่ 3 สิ่งที่ไม่ต้องสืบพยานหลักฐาน

บทที่ 4 สิ่งที่ต้องสืบพยานหลักฐาน

บทที่ 5 หน้าที่นำสืบ

ส่วนที่ 2 หน้าที่นำสืบ

ส่วนที่ 3 การยืนบัญชีระบุพยาน (มาตรา 88)

ส่วนที่ 4 พยานหลักฐานในคดีอาญา

บรรณานุกรม ปีที่พิมพ์:สิงหาคม2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg