ตำราราม ECO2102 (ECO2122) (EC212) 62159 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

110฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 รายได้ประชาชาติ

บทที่ 2 ดุลยภาพของการผลิตและการจ้างงานตามแนวคิดของคลาสสิก

บทที่ 3 แนวคิดทางด้านการเงินของคลาสสิก

บทที่ 4 แบบจำลองอย่างง่ายของการกำหนดระดับรายได้ดุลยภาพ

บทที่ 5 ดุลยภาพทั่วไปในตลาดผลผลิต

บทที่ 6 แนวคิดทางด้านการเงินของเคนส์

บทที่ 7 ดุลยภาพในตลาดผลผลิตและตลาดเงิน

บทที่ 8 ระดับรายได้ดุลยภาพของ 3 ภาคเศรษฐกิจ

บทที่ 9 อุปสงค์รวม อุปทานรวม และรายได้ดุลยภาพ

บทที่ 10 ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจเปิด

บทที่ 11 ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืดและวัฎจักรธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg