ตำราราม ECO3403 (EC343) 58213 เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย

56฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

บทที่ 2 ระบบภาษี

บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทที่ 4 ภาาีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 5 ภาษีการขาย

บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 7 ภาษีสรรพสามิต

บทที่ 8 ภาษีศุลกากร

บทที่ 9 ภาษีทรัพย์สิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg