ตำราราม EC394 (ECO3904) 43302 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหภาพโซเวียต

77฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 4 ตอน 13 บทดังนี้

ตอนที่ 1 บททั่วไปเกี่ยวกับสหภาพโซเวียต

บทที่ 1 สภาพภูมิศาสตร?และประวัติศาสตร์

ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของรัสเซียระยะแรก : ช่วงแรกตั้งแต่สมัยคิวานถึงการปลดปล่อยทาส ปี 1861

บทที่ 2 เศรษฐกิจรัสเซียสมัยคิวานถึงกลางศตวรรษที่ 17

บทที่ 3 เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17 ถึงการเลิกทาสปี 1861

ตอนที่ 3 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของรัสเซียระยะแรก : ช่วงหลังตั้งแต่ปี 1861 ถึงการปฏิวัติครั้งใหญ่ในปี 1917

บทที่ 4 เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงปี 1861 – 1894

บทที่ 5 เศรษฐสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2

บทที่ 6 อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยมต่อการปฏิวัติปี 1917

ตอนที่ 4 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตตั้งแต่ การปฏิวัติครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคม 1917 เป็นต้นมา

บทที่ 7 ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของระบบโซเวียต

บทที่ 8 การก่อตั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางของสหภาพโซเวียต

บทที่ 9 ระบบเศรษฐกิจในช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า

บทที่ 10 เศรษฐกิจของโซเวียตก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

บทที่ 11 เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

บทที่ 12 เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเชฟ 1953 – 1964

บทที่ 13 การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนฟและโคซีกิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg