ตำราราม ECO3603 (EC363) 60312 เศรษฐศาสตร์การเมือง

78฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 เมืองและเศรษฐศาสตร์การเมือง

บทที่ 2 การกลายเป็นเมือง

บทที่ 3 การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง

บทที่ 4 การเลือกทำเลที่ตั้งในเมือง

บทที่ 5 การใช้ที่ดินในเขตเมือง

บทที่ 6 ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง

บทที่ 7 การพัฒนาเมืองหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg