ตำราราม ENG3801 (EN370) 62023 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ

71฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การบุกเบิกอาณานิคม

บทที่ 2 วรรณคดีอเมริกันในสมัยอาณานิคม

บทที่ 3 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม ” Exploration and Settlement ”

บทที่ 4 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม ” Personal and Autobiographical Writings ”

บทที่ 5 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม ” Theologians ”

บทที่ 6 นักเขียนอเมริกันกลุ่ม ” Controversial Writings ” และกลุ่ม ” Poetry ”

บทที่ 7 นักเขียนอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18

บทที่ 8 อเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 18

บทที่ 9 นักเขียนอเมริกันกลุ่มเกี่ยวกับการเมือง

บทที่ 10 นักเขียนอเมริกันกลุ่มกวีอเมริกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg