ตำราราม ENG3803 EN372 59218 วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

73฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทนำ ภูมิหลังวรรณคดีอเมริกัน

บทที่ 1 วรรณคดีอเมริกันกับสังคมในช่วงปี ค.ศ. 1865 – 1914

บทที่ 2 วรรณคดีอเมริกันในศตวรรษที่ 20

บทที่่ 3 นักเขียนอเมริกันในแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

บทที่ 4 นักเขียนกลุ่ม Lost Golorisisและนักเขียนวรรณกรรมท้องถิ่น (Local Colorisis)

บทที่ 5 นักเขียนอเมริกันในศตวรรษที่ 1930

บทที่ 6 วรรณคีอเมริกันปี ค.ศ. 1940 – 1959

บทที่ 7 วิลเลียม ดีน เฮาเวลส์ (William Dean Howells) ค.ศ. 1837 – 1920

บทที่ 8 เฮนรี เจมส์ (Henry James)

บทที่ 9 สตีเฟน เครน (Stephen Crane) ค.ศ. 1871 – 1900

บทที่ 10 แจ็ค ลันดัน (Jack London)

บทที่ 11 เอฟ สกอต ฟิทเจอรัล (F. Scott Fitzgerald) ค.ศ. 1896 – 1940

บทที่ 12 กวีนิพนธ์อเมริกันในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

บทที่ 13 เอ็ด อาร์ลิงตัน โรบินสัน (Edwin Arlington Robinson) ค.ศ. 1869 – 1935

บทที่ 14 โรเิร์ท ฟรอส์ท (Robert Frost)

บทที่ 15 เอรา พาวน์ด (Ezra Pound)

บทที่ 16 T.S.Eliot (ค.ศ. 1888 – 1965)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.