ตำราราม CHI1001 (CN101) 62240 ภาษาจีน 1 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล,อ.เศวรัตน์ วนาสุขพันธ์,ผศ.ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม

65฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประกอบด้วย

บทที่ 1 สัทอักษรภาษาจีน

บทที่ 2 ฉันเป็นนักศึกษาใหม่

บทที่ 3 ห้องเรียนของเราอยู่ไหน

บทที่ 4 คุณกำลังศึกษาอะไร

บทที่ 5 เวลา

บทที่ 6 บ้านคุณมีกี่คน

บทที่ 7 คุณพักอยู่ที่ไหน

บทที่ 8 คุณชอบรับประทานอะไร

บทที่ 9 ซื้อของ

บทที่ 10 พรุ่งนี้คุณว่างไหม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg