ตำราราม HIS1003 HI103 59263 อารยธรรมโลก

128฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ

ตอนที่ 2 อารยธรรมเอเชียใต้

ตอนที่ 3 อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง

ตอนที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออก

ตอนที่ 5 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตอนที่ 6 อารยธรรมตะวันตกยุคใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg