ตำราราม ENG3604 (EN357) 62129 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน

52฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำเกียวกับ NOVEL

บทที่ 2 โครงสร้างของนวนิยาย

บทที่ 3 ประเภทของนวนิยาย

บทที่ 4 วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ

บทที่ 5 วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg