ตำราราม MGT4206 (GM403) 62094 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

103฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม

บทที่ 2 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม

บทที่ 3 การแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจส่วนตัว

บทที่ 4 การจัดการการตลาด

บทที่ 5 การจัดการทางการเงิน

บทที่ 6 รูปแบบธุรกิจ

บทที่ 7 การเริ่มลงทุนในธุรกิจ

บทที่ 8 ธุรกิจแฟรนไชส์

บทที่ 9 ทำเลที่ตั้ง

บทที่ 10 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

บทที่ 11 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 12 กลยุทธ์การจัดการดำเนินงาน

บทที่ 13 กลยุทธ์ทางการตลาด

บทที่ 14 กลยุทธ์ทางการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg