ตำราราม AN354 (ANT3054) 47266 สังคมและวัฒนธรรมจีน รศ.ดร.ดำรงค์ ฐานดี

65฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 8 บทดังนี้

บทที่ 1 ชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย

บทที่ 2 ปรัชญาและลัทธิความเชื่อในช่วงรอยต่อแห่งคริสต์กาล

บทที่ 3 ยุคแห่งการรวมเชื้อชาติต่างๆ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทที่ 4 จีนยุคใหม่

บทที่ 5 ลักษณะทางกายภาพของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

บทที่ 6 สังคมและวัฒนธรรมจีน

บทที่ 7 สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

บทที่ 8 อรรถประโยชน์ของการศึกษาสังคมจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg