ตำราราม AN354(S) ANT3054(S) 52255 สังคมและวัฒนธรรมจีน รศ.ดร.ดำรงค์ ฐานดี

123฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 2 ภาค 8 ตอน 15 บทดังนี้

ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างจีน เกาหลี และญี่ปุ่น : ยุคโบราณตั้งแต่กำเนิดมนุษยชาติ – ต้นคริสตกาล

บทที่ 1 ยุคโบราณกาล

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างจีน เกาหลี และญี่ปุ่น : ต้นคริสต์ศักราช – คริสต์ศตวรรษที่ 19

บทที่ 2 จีน : ศูนย์กลางแห่งประชาคมนานาชาติและอารยธรรม

บทที่ 3 เกาหลี : ดินแดนสงบยามเช้า

บทที่ 4 ญี่ปุ่น : ระบบฟิวเดิลแห่งเอเชีย

ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสรุป

บทที่ 5 วิเคราะห์และสรุป

ภาคที่ 2 ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึง ปัจจุบัน

ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20

บทที่ 6 มังกรสิ้นฤทธิ์ – โสมกำสรวล

บทที่ 7 ญี่ปุ่น : ซามูไรจรัสแสง

บทที่ 8 จีนในยุคหลังม่านไม้ไผ่

บทที่ 9 เกาหลีใต้ : โสมส่่องแสง

บทที่ 10 ญี่ปุ่น : มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

ตอนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น : ช่วงต้นสหัสวรรษใหม่ – ปี ค.ศ. 2006

บทที่ 11 จีน : มังกรผงาด

บทที่ 12 เกาหลีใต้ : กระแสเกาหลีเจิดจ้า

บทที่ 13 ญี่ปุ่น : อาทิตย์อัสดง

ตอนที่ 7 วิเคราะห์และสรุป

บทที่ 14 วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ ผลกระทบ และสรุป

ตอนที่ 8 บทเพิ่มเติม

บทที่ 15 บทส่งท้ายเพิ่มเติม : เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ค.ศ. 2006 – 2009

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg